ELEKTRONİK TİCARET KOORDİNASYON KURULU ÜYESİ

KURULUŞLAR

 

TELEFON

FAKS

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı : Koordinatör

212 88 00/ 2509,1809,1818

212 44 92

 • Adalet Bakanlığı

231 60 51

231 49 19

 • İç İşleri Bakanlığı

425 72 14/3085

418 17 95

 • Maliye Bakanlığı

310 89 49

311 45 10

 • Sağlık Bakanlığı

430 01 42/124

430 01 44

 • Ulaştırma Bakanlığı

212 46 71

212 17 75

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

418 03 31

425 44 95

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

229 48 35

231 87 33

 • Kültür Bakanlığı

435 64 40

431 48 79

 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

230 87 20/5913,5916

232 10 67

 • Hazine Müsteşarlığı

212 88 84

212 87 75

 • Gümrük Müsteşarlığı

306 81 37

306 80 35

 • Devlet İstatistik Enstitüsü

417 64 40/1614

425 33 87

 • Merkez Bankası

310 26 43

324 24 07

 • Rekabet Kurumu

266 68 64

266 01 17

 • Semaye Piyasası Kurulu

212 62 80

222 40 46

 • Milli Prodüktivite Merkezi

467 55 90

427 30 22

 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı

212 81 90-97

223 87 69

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

425 45 67

425 48 54

 • Bankalar Birliği

0-212-282 09 73

0-212-282 09 46-47

 • Yapı Kredi Bankası

0-212-280 11 11

0-212-264 60 89

 • Demirbank

0-212-275 19 00

0-212-213 07 28

 • Ziraat Bankası

231 43 57

230 19 42

 • Emlak Bankası

0-212-661 35 85

0-212-661 35 62

 • Vakıflar Bankası

419 65 73

419 67 51

 • Türk EXIMBANK

419 81 67

425 78 96

 • Türkiye Halk Bankası

231 86 68

230 31 74

 • Esbank

0-212-292 17 40/2797

251 66 84

 • Türkiye İş Bankası

289 85 43

289 81 83

 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 

426 05 62

 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

467 21 78/79

467 40 79

 • Türk Patent Enstitüsü

419 02 30/256

419 02 49

 • Türk Telekom AŞ

313 12 00

313 12 10

 • İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

425 23 79

425 71 75

 • Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü

210 46 01

210 10 55

 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

447 27 40

446 96 05

 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

0-212-243 41 80

0-212-243 41 84

 • Uluslararası Nakliyeciler Derneği

0-212-287 10 89

0-212-287 09 80-81

 • Uluslararası Taşıma İşleri Komisyoncuları ve Acentaları Derneği

0-212-451 10 90

0-212-548 69 19

Not: ETKK üyelerinin telefon ve faks numaraları değişikliğe uğradıkça tarafınıza bildirilecektir.